เสาเข็มสำเร็จ Prefabricated Cage, Bore Pile

        Prefabricated Cage, Bore Pile                เสาเข็มสำเร็จ Prefabricated Cage, Bore Pile เป็นเจ้าเดียวในเมืองไทยที่มีผลิตภัณฑ์เสาเข็มสำเร็จ(Prefabricated Cage) ตอบโจทย์ผู้รับเหมาก่อสร้างเสาเข็มให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพโดยเครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถทำงานได้โดยมีประสิทธิภาพและแข็งแรง ลดต้นทุนในเรื่องแรงงานและการสูญเสียเหล็ก                                                               

ข้อต่อเหล็กสำเร็จ Steel Couplers

                      ข้อต่อเหล็กสำเร็จ Steel Couplers ข้อต่อเหล็กสำเร็จ (Steel Coupler) ลดการต่อทาบเหล็กในการก่อสร้างและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานโดยที่การต่อเหล็กโดยใช้ Steel Coupler  มีความแข็งแรงและรวดเร็วกว่าการต่อทาบเหล็กดั้งเดิมประหยัดเวลาและต้นทุนในการทำงาน  

Contact us

  บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด 98/1 หมู่ 1ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-793134-7 โทรสาร 038-793138 ติดต่อฝ่ายขาย : 093-964-4565 , 086-378-9068 , 086-378-9069 , 090-907-7785 , 086-378-9071 Kieattayakorn Metal Co.,Ltd. 98/1 moo 1 Sukhumvit Rd., Nongmaidang, Mueng, Chonburi 20000 Tel. (66)038-793134-7 Fax. (66)038-793138 Sale : 093-964-4565 , 086-378-9068 , 086-378-9069 , 090-907-7785 , 086-378-9071 แผนที่รูปภาพ  […]

Contact

  บริษัท เกียรติทยากร เมททัล จำกัด 98/1 หมู่ 1ถนนสุขุมวิท ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 038-793134-7 โทรสาร 038-793138 ติดต่อฝ่ายขาย : 093-964-4565 , 086-378-9068 , 086-378-9069 , 090-907-7785 , 086-378-9071 Kieattayakorn Metal Co.,Ltd. 98/1 moo 1 Sukhumvit Rd., Nongmaidang, Mueng, Chonburi 20000 Tel. (66)038-793134-7 Fax. (66)038-793138 Sale : 093-964-4565 , 086-378-9068 , 086-378-9069 , 090-907-7785 , 086-378-9071 แผนที่รูปภาพ[…]

เหล็กเส้นกลม (Round Steel Bars)

  เหล็กเส้นกลม เหล็กเส้นกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม – 32 มิลลิเมตร ที่มีมาตรฐานผ่านการรับรอง เหมาะสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับผู้รับเหมางานก่อสร้าง   (Round Steel Bars) We provide round steel bars according to the diameters from 6 mm. – 32 mm. with a qualified standard of SR 24. Suitable for reinforced concrete for construction contractors.

เหล็กรูปพรรณ (Structural Steel)

           เหล็กรูปพรรณเหล็กลวด จำหน่ายสินค้าประเภทเหล็กรูปพรรณ ตะแกรงเชื่อมและตะแกรงวายเมชเพื่อตอบสนองโจทย์ให้ลูกค้า เพื่อลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลายหลายและสะดวกสบาย        

เหล็กตัดดัดสำเร็จ Cut & Bend System

            เเหล็กตัดดัดสำเร็จ Cut & Bend System ในการใช้สินค้าตัดดัดเหล็กสำเร็จสามารถประหยัดต้นทุนในการทำงานได้มากกว่า 15% โดยที่คิดแค่เฉพาะค่าเหล็กเท่านั้นยังไม่รวมไปถึงการประหยัดในเรื่องอื่นๆ เช่น เวลา  แรงงานและความเสียหายที่ไม่สามารถมองเห็นได้

เหล็กดัดขึ้นรูปสำเร็จพร้อมใช้งาน

                เหล็กดัดขึ้นรูปสำเร็จพร้อมใช้งาน เสา คานสำเร็จ เพื่อประหยัดต้นทุนในการก่อสสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ลดภาระกองสินค้า ลดจำนวนแรงงานและความสูญเสียในการก่อสร้างในไซต์งาน เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีที่ในการก่อสร้างหรือต้องการความรวดเร็วในการทำงาน  

เหล็กเส้นก่อสร้าง Reinforcement Ber

  เหล็กเส้นก่อสร้าง Reinforcement Ber (Reber) ตัวแทนจำหน่ายเหล็กเส้นก่อสร้าง (เหล็กรีดร้อน) ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างจากแบรนด์ที่ได้รับ มอก. จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม!