เหล็กเส้นก่อสร้าง Reinforcement Ber

 

เหล็กเส้นก่อสร้าง Reinforcement Ber (Reber) ตัวแทนจำหน่ายเหล็กเส้นก่อสร้าง (เหล็กรีดร้อน) ให้กับผู้รับเหมาก่อสร้างจากแบรนด์ที่ได้รับ มอก. จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม!