เหล็กดัดขึ้นรูปสำเร็จพร้อมใช้งาน

 

              เหล็กดัดขึ้นรูปสำเร็จพร้อมใช้งาน เสา คานสำเร็จ เพื่อประหยัดต้นทุนในการก่อสสร้างของผู้รับเหมาให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว ลดภาระกองสินค้า ลดจำนวนแรงงานและความสูญเสียในการก่อสร้างในไซต์งาน เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ไม่มีที่ในการก่อสร้างหรือต้องการความรวดเร็วในการทำงาน