เหล็กตัดดัดสำเร็จ Cut & Bend System

 

          เเหล็กตัดดัดสำเร็จ Cut & Bend System ในการใช้สินค้าตัดดัดเหล็กสำเร็จสามารถประหยัดต้นทุนในการทำงานได้มากกว่า 15% โดยที่คิดแค่เฉพาะค่าเหล็กเท่านั้นยังไม่รวมไปถึงการประหยัดในเรื่องอื่นๆ เช่น เวลา  แรงงานและความเสียหายที่ไม่สามารถมองเห็นได้