ข้อต่อเหล็กสำเร็จ Steel Couplers


 

                   
ข้อต่อเหล็กสำเร็จ Steel Couplers
ข้อต่อเหล็กสำเร็จ (Steel Coupler) ลดการต่อทาบเหล็กในการก่อสร้างและเพิ่มความรวดเร็วในการทำงานโดยที่การต่อเหล็กโดยใช้ Steel Coupler  มีความแข็งแรงและรวดเร็วกว่าการต่อทาบเหล็กดั้งเดิมประหยัดเวลาและต้นทุนในการทำงาน