เสาเข็มสำเร็จ Prefabricated Cage, Bore Pile

 

     

Prefabricated Cage, Bore Pile

 

             เสาเข็มสำเร็จ Prefabricated Cage, Bore Pile เป็นเจ้าเดียวในเมืองไทยที่มีผลิตภัณฑ์เสาเข็มสำเร็จ(Prefabricated Cage) ตอบโจทย์ผู้รับเหมาก่อสร้างเสาเข็มให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีคุณภาพโดยเครื่องจักรที่ทันสมัยสามารถทำงานได้โดยมีประสิทธิภาพและแข็งแรง ลดต้นทุนในเรื่องแรงงานและการสูญเสียเหล็ก

n1-174x174                                      n2-1-768x1086